Ram - Bộ nhớ trong
Thương hiệu
Kingston (10)
098.990.2222