Máy quét ảnh - máy Scanner HP
Thương hiệu
HP (23)
098.990.2222