Giấy ép Plastic (ép giấy tờ, ép ảnh, ép CMT)
098.990.2222