GIẤY IN ẢNH NHIỆT
Thương hiệu
CANON (3)
DNP (14)
Hiti (15)
KODAK (8)
098.990.2222