MỰC NƯỚC (đổ cho máy in Phun màu lắp bộ tiếp mực ngoài)
Thương hiệu
CANON (1)
Epson (1)
098.990.2222