Ổ CỨNG THỂ RẮN SSD
Thương hiệu
Kingston (12)
Samsung (4)
Transcend (9)
Western Digital (4)
098.990.2222