Điện thoại để bàn kéo dài Panasonic
Thương hiệu
Fuji Xerox (1)
Panasonic (48)
Chat Zalo 1

098.990.2222

Chat Zalo 2

098.648.3333

Chat Zalo 3

097.649.5555

Kỹ thuật

0973.142.933

098.990.2222