Điện thoại để bàn kéo dài Panasonic
Thương hiệu
Fuji Xerox (1)
Panasonic (46)
098.990.2222