Máy in Ảnh giấy nhiệt CANON, KODAK, DNP, HITI
Thương hiệu
CANON (11)
DNP (6)
Hiti (9)
KODAK (5)
Khoảng giá
2 triệu - 2.5 triệu (3)
2.5 triệu - 3 triệu (9)
3 triệu - 5 triệu (3)
5 triệu - 7 triệu (1)
9 triệu - 12 triệu (1)
12 triệu - 15 triệu (2)
15 triệu - 20 triệu (3)
20 triệu - 30 triệu (5)
Trên 30 triệu (4)
098.990.2222