RAM - Bộ nhớ trong
Thương hiệu
Kingston (7)
Thương hiệu khác (1)
098.990.2222