Máy quét ảnh - máy Scanner CANON
Thương hiệu
CANON (18)
098.990.2222