Giấy ảnh in phun cao cấp
Thương hiệu
CANON (3)
KODAK (2)
Thương hiệu khác (1)
098.990.2222