Giấy ảnh in phun màu (giấy thường, giấy cao cấp)
Thương hiệu
CANON (3)
KODAK (2)
Thương hiệu khác (1)
098.990.2222